Blockchain

Blockchain là gì thì đây là một cuốn sổ cái điện tử được phân phối trên nhiều máy tính, là nơi lưu trữ mọi thông tin giao dịch. #Blockchain #BlockchainLaGi

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *